Principiile Companiei

Principiile privind calitatea

Cel mai important obiectiv în materie de calitate este asigurarea satisfacției clienților noștri. Depunem permanent eforturi pentru a asigura și îmbunătăți calitatea fiecărui angajat.

 • Evaluăm calitatea în raport cu clienții noștri, dar și dacă am reușit să ne respectăm termenele și costurile stabilite.
 • Asigurăm calitatea prin faptul că prevenim apariția erorilor și ne îmbunătățim permanent procesele de activitate.
 • Creștem permanent nivelul de calitate prin îmbunătățirea continuă a produselor, proceselor și serviciilor noastre.
 • Ne responsabilizăm angajații în privința calității prin implementarea muncii în echipă, o informare complexă și prin școlarizări.
 • Fiecare angajat are dreptul și obligația de a iniția toate demersurile necesare pentru înlăturarea și combaterea deficiențelor.
 • Dezvoltăm produse noi, pornind de la ultimele inovații economice și tehnice din domeniu și în funcție de nevoile clienților noștri.
 • Asigurăm și întreținem corespunzător toate mijloacele de lucru și infrastructurile necesare, cum ar fi imobile, anexe și echipamente, pe de o parte pentru a îndeplini cerințele procesului de producție și pe de altă parte pentru a permite angajaților să își îndeplinească în mod corespunzător sarcinile atribuite.

Principiile în materie de calitate au la bază standardul ISO 9001, standardul IFS HPC și standardul BRC Global.

 

Mediul înconjurător și de resursele de energie

Respectarea și îmbunătățirea permanentă a siguranței la locul de muncă, a utilajelor și menținerea sănătății reprezintă o obligație, pe care fiecare angajat trebuie să și-o asume și contribuie la succesul companiei noastre. Prin activitățile desfășurate dorim să oferim un mediu de lucru care să garanteze siguranța și integritatea corporală a fiecărui angajat. Din acest motiv pentru organizația noastră următoarele principii au caracter obligatoriu:

 • Siguranța și integritatea corporală pot fi asigurate cu succes numai prin interacțiunea tuturor angajaților. Scopul nostru este de a crea o structură pozitivă în materie de siguranță prin implicarea angajaților noștri, firmelor externe, furnizorilor și altor companii.
 • Siguranța și integritatea corporală reprezintă sarcini primordiale. Managerii de la toate nivelele ierarhice transpun în mod realist în practică obligațiile ce le revin și constituie un exemplu pentru implementarea obiectivelor în materie de siguranță și de protecție a sănătății.
 • Siguranța și protejarea stării de sănătate a angajaților, întrețin și întăresc performanța și dorința de a atinge performanța. Acordăm un interes deosebit asigurării de servicii specializate de medicină și de protecție a muncii.
 • În limita posibilităților, angajații acționează în mod responsabil printr-un comportament conștient, sigur și coerent pentru a atinge obiectivele stabilite. Toți angajații sunt obligați și îndreptățiți să refuze exercitarea unor activități care nu prezintă siguranță.
 • Toți angajații urmează cursuri de calificare în funcție de sarcinile atribuite pentru a-și putea îndeplini responsabilitățile individuale și a-și presta sigur și cu succes activitatea.
 • Siguranța și integritatea corporală constituie elemente integrale ale proceselor noastre comerciale, inclusiv la planificarea, producția, modificarea și scoaterea din funcțiune a anumitor unități de producție sau activități. Sunt permanent respectate toate reglementările legale și comerciale în vigoare. Echipamentele tehnice se vor monta, supraveghea și întreține în așa fel încât să asigure o funcționare în condiții de siguranță.
 • Ne dorim să reducem toate riscurile, ținând cont de toți factorii relevanți. Evitarea avariilor, a deficiențelor de producție, precum și limitarea urmărilor acestora au prioritate. Aplicarea unor măsuri concrete joacă un rol semnificativ și are ca scop menținerea și îmbunătățirea nivelului de siguranță și a integrității corporale.
 • Pentru colaboratorii externi se aplică aceleași standarde de siguranță ca și pentru proprii noștri angajați. Este un aspect pe care îl avem în vedere la inițierea unei noi colaborări cu o firmă.

Principiile în materie de siguranță și de protecție a sănătății se regăsesc în sistemul de management integrat și au la bază prevederile normei ISO 9001, ale normei ISO 14001, dar și reglementările legale în vigoare.

Mediul înconjurător și de resursele de energie

Considerăm că protejarea mediului înconjurător și utilizarea eficientă a resurselor de energie, precum și a altor resurse constituie factori importanți care pot contribui la succesul companiei noastre și ne permit să deținem și pe viitor supremația pe piață. Ne preocupă în mod deosebit protejarea mediului și reducerea nivelului de poluare, dar și eficientizarea consumului de energie. Din acest motiv pentru organizația noastră următoarele principii au caracter obligatoriu:

 • Respectarea tuturor prevederilor legislative în vigoare, indiferent dacă acestea sunt impuse de lege sau ca urmare a asumării răspunderii de către societatea noastră, reprezintă o obligație pentru noi.
 • Considerăm că protecția mediului și gestionarea responsabilă a resurselor de energie reprezintă un aspect vital. Din acest punct de vedere, la îndeplinirea prezentelor principii contribuie toți angajații noștri. Promovăm conștiința de sine a angajaților și îi movităm prin sesiuni de informare, școlarizare și consiliere pentru a le dezvolta un comportament orientat spre protejarea mediului înconjurător și a resurselor de energie.
 • Dezvoltăm permanent sistemul de management al mediului înconjurător și al protejării resurselor energetice. Stabilim și evaluăm permanent aspectele de mediu relevante și coeficienții relevanți în privința resurselor de energie. Măsurile individuale aplicate și obiectivele stabilite constituie o componentă integrală a proceselor noastre comerciale, inclusiv în ceea ce privește planificarea, producția, modificarea și scoaterea din funcțiune a anumitor unități de producție sau activități. În cazul activităților, produselor sau a procedurilor noi analizăm cu atenție impactul acestora asupra mediului înconjurător, dar și toate alternativele, ținând cont de condițiile tehnice, economice și de producție existente.
 • Ne dorim ca împreună cu clienții, autoritățile, asociațiile de profil și furnizorii să îmbunătățim constant eforturile depuse pentru protejarea mediului înconjurător, inclusiv serviciile care vizează utilizarea resurselor de energie. Din acest motiv, susținem o politică deschisă și concretă de infomare a cercurilor interesate.

Conducerea companiei se obligă să pună la dispoziție toate informațiile și mijloacele de implementare a sistemului de protecția a mediului înconjurător și resurselor de energie.

Principiile cu privire la mediul înconjurător și resursele de energie stau la baza obiectivelor noastre strategice și operative și sunt incluse în sistemul nostru de management integrat, stabilit conform normei ISO 9001, normei ISO 14001, normei ISO 50001, standardului A.I.S.E Charter pentru o spălare durabilă și normelor legislative în vigoare.